Kate's Diary (Kate's Diary Agency Kate Hajduk)

Kate’s Diary (Kate’s Diary Agency Kate Hajduk)

Katarzyna Hajduk

Denmark & Poland

(+48) 667 743 684

kates@kates-diary.pl

kates-diary.pl

39-110 Wielopole Skrzyńskie 22B

NIP: 818-171-07-48

PLN Polish złoty
EUR Euro
Scroll to Top