wrzesień 2021 – Kate's Diary (Kate's Diary Agency Katarzyna Hajduk)
PLN Złoty polski
EUR Euro